Tersana

Wist u dat bedrijven uit de landbouwmechanisatiesector(*) verplicht zijn om minstens om de 20 jaar een bodemonderzoek te laten uitvoeren om na te gaan of hun grond al dan niet verontreinigd is?
 

Tersana is het fonds om Vlaamse bedrijven in de garagesector te helpen. Saneren is een complexe en vaak kostelijke zaak. Tersana heeft als doel om haar klanten organisatorisch en financieel te ondersteunen; Tersana kan u hierbij bijstaan en op die manier geniet u ook van de subsidies van 40% die de Vlaamse Overheid/OVAM hiervoor voorziet. Fedagrim staat in nauw contact met Tersana en helpt u doorheen het proces.

*Bij één op de drie landbouwmechanisatiebedrijven in Vlaanderen blijkt dat er, na een eerste onderzoek, een verdere analyse nodig is om na te gaan of een sanering noodzakelijk is.