Recupel

Elektrische machines en toestellen zijn in opmars in de landbouwsector en bij het beheer van tuin en groene zones! Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektro-apparaten op een duurzame en kostenefficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden.

Wanneer je in België elektr(on)ische apparaten verkoopt, die je in het buitenland hebt aangekocht of in België hebt gemaakt, ben je wettelijk verplicht om deze apparaten in te zamelen en te verwerken op het moment dat ze worden afgedankt.  Om aan deze wettelijke aanvaardingsplicht te voldoen, volstaat het om je aan te sluiten bij Recupel. Na het ondertekenen van een toetredingsovereenkomst, neemt recupel de aanvaardingsplicht van je over.