Landbouwparlement

Op 4 december 2019 organiseerde Fedagrim het eerste Landbouwparlement.

De voorbije jaren heeft Fedagrim, met de organisatie van de Staten-Generaal van de Landbouw, het debat rond landbouw open getrokken. Federatieverantwoordelijken, bedrijfsleiders, vertegenwoordigers uit de distributiesector en van milieu-, landbouw- en consumentenorganisaties gingen met elkaar in gesprek over de kernpunten uit het 'Landbouwpact voor een faire en leefbare Landbouw' dat Fedagrim in 2017 publiceerde.

Deze keer wil Fedagrim een stap verder gaan en met het Landbouwparlement nog meer boeren bereiken.

Bijlage Size
LandbouwParlement-WEB_NL_0.pdf 8.86 MB