Vertegenwoordiging en belangenverdediging

 

Fedagrim heeft een rijke geschiedenis van initiatieven om de sector te vertegenwoordigen.

Het kan gaan om reacties op wetsvoorstellen of beleidsmaatregelen die de sector beïnvloeden. Hiervoor onderhoudt Fedagrim diverse contacten op federaal en regionaal vlak: de ministeriële kabinetten en openbare diensten, de vakbonden (sociale onderhandelingen met de verschillende paritaire comités), de onderzoekscentra, de opleidingscentra, de beroepsfederaties en de pers;

Maar er zijn ook een heleboel pro-actieve initiatieven. Zo organiseerde Fedagrim al diverse edities van het Landbouw Parlement. Fedagrim heeft ook één van de grondslagen geleverd voor de hervormingen van de pachtwetgeving met haar Grondenbank.