Succesvolle Wake-up call over proefstalregeling

 

Fedagrim pleit om de proefstalregeling los te koppelen van het stikstofdecreet om snel tot innovaties en dus ammoniakreducties op het terrein te komen.

Voor de sector zelf blijft dit voorstel ook te vaag omtrent een proefstalregeling of 'testtechniek'-regeling zoals vermeld in het decreet. Het enige duidelijke, een harde deadline van 5 jaar voor een testtechniek is onrealistisch. Als sector van stallenbouw en staltoebehoren is het duidelijk dat de uitwerking hiervan een absolute prioriteit moet kennen. Het innovatieve karakter wordt gefnuikt door een helder kader. Het pleidooi kwam dan ook om dit los te koppelen van het stikstofdecreet en een eigen decreet uit te werken om de proefstalregeling zo snel mogelijk te realiseren. Hierbij vragen we ook aandacht voor renovaties om AEA-technieken snel hun weg naar de praktijk te laten vinden.

 

Getuigenissen van Fedagrim-leden

Ten slotte kwamen er een aantal getuigenissen van Fedagrimleden. Gea stelde kort haar Manure Enricher voor als oplossing. Door het verrijken van de mest worden de emissies geneutraliseerd en krijg je een hoogwaardig bemestingsproduct als resultaat. De Renure dossier en de goedkope kunstmest op basis van fossiele brandstoffen zorgen voorlopig voor de grootste struikelblokken.  Lieven Delbaere van Lely gaf een pakkende getuigenis over de problemen die hij ervaart om registratiesystemen voor mestrobots en de Lely Sphere gevalideerd te krijgen. Het eerste dossier sleept al aan van in 2019. Het tweede is een nieuwe indiening bij het AT en WeComV en kan hopelijk op een vlottere behandeling rekenen. Als afsluiter kwam Jeroen De Cock van Cobefa aan het woord. Als gastheer sloot hij de wake-up call af met zijn getuigenis over het ingediende dossier voor een emissie-arme roostervloer. De ingediende meetplannen opgesteld volgens procedures uit 2021 worden op dit ogenblik niet aanvaard om de reducties te meten. De laatste nieuwe wetenschappelijke inzichten tonen steeds weer hoe moeilijk het is een stal correct uit te meten waardoor nieuwe technieken hun werking niet kunnen tonen. Hierdoor zijn de kleinere Belgische KMO's die in de sector actief zijn gedwongen om zich toe te leggen op andere producten. Met als finaal resultaat dat de sector van de stallenbouw op dit ogenblik een braindrain en verlies aan expertise kent.

Hieronder vindt u de economische analyse en de presentatie die gebruikt werd tijdens de uiteenzetting.

Bijlage Size
Situatie in de veeteelt 2023 662.25 KB
Presentatie 1.54 MB