Stallenbouw valt stil in Vlaanderen en kennis dreigt verloren te raken

De stallenbouw in Vlaanderen zit in het slop sinds het stikstofarrest. Stallenbouwers zagen hun orderboekje opdrogen en moesten alternatieve markten aanboren of legden de boeken neer. “Als het zo doorgaat, gaat het specialisme verloren en moeten we in de toekomst stallenbouwers uit het buitenland halen”, vertelt Johan Colpaert, voorzitter van Fedagrim, de Belgische federatie van de toeleveranciers van landbouwmachines en -gebouwen, in een interview met VILT. Volgens Colpaert kunnen stallenbouwers juist een bijdrage leveren aan het stikstofprobleem, maar worden zij moedwillig tegengewerkt door de overheid. “Waarom lukt het anders tot op heden niet om het wetenschappelijk comité te installeren dat nieuwe emissiereducerende technieken beoordeelt en toelaat op de lijst van PAS-maatregelen?”

Lees het volledige artikel via deze link.