Reactie op ‘Vlaams Parlement stemde over luchtwassers: gebakken lucht was nog nooit zo duur’

 

Het recente opiniestuk over het decreet inzake ammoniakreducerende maatregelen bevat een aantal onjuistheden waar wij graag op reageren. Het is een manifeste onwaarheid om te stellen dat er onverschilligheid heerst ten aanzien van het water- en energieverbruik van AEA-technieken. De technieken worden juist beoordeeld op hun totaalimpact door het WecomV, het wetenschappelijke comité dat de technieken die in de landbouwsector mogen toegepast beoordeelt worden grondig op voorhand beoordeeld waarbij niet alleen gekeken wordt naar het reducerend vermogen, maar ook naar aspecten als water- en energieverbruik en dierenwelzijn. Het totaalplaatje wordt wel degelijk bekeken.