Ketenpositionering stikstof

Tien organisaties uit de Vlaamse agrovoedingsketen positioneren zich samen rond het stikstofdossier. Ze roepen op om met een doordacht stikstofbeleid 20.000 jobs (of 1 op 3 jobs in de keten) te sparen en de lokale verankering ook in de toekomst te behouden. Boerenbond, Groene Kring, Ferm voor agravrouwen, ABS, BCZ, BFA, Febev, Fevia Vlaanderen, Fedagrim en Fenavian vragen de overheid om een stikstofbeleid dat kansen geeft aan een duurzame veehouderij in Vlaanderen. De ketenorganisaties delen de inhoud van de gezamenlijke positie met minister-president Jan Jambon en met ministers Hilde Crevits, Bart Somers, Zuhal Demir en Ben Weyts

De Vlaamse agrovoedingsketen vormt de basis van onze voedingsindustrie, de grootste industriële sector van Vlaanderen. Deze keten bestaat uit de dierlijke primaire sector en zijn toeleveranciers en afnemers. Ze stelt zo’n 60.000 mensen tewerk en staat garant voor een omzet van ca. 38.5 miljard euro.

De ketenorganisaties beseffen dat we in Vlaanderen op bepaalde punten tegen milieugrenzen aanbotsen en ze erkennen dat een verdere versnelde daling van stikstofemissies, ook binnen de landbouwsector, zich opdringt. “De komende jaren blijven we met alle partners binnen de keten onze verantwoordelijkheid opnemen”, zeggen de organisaties. Maar vandaag hangt de definitieve PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) al bijna een jaar als een gigantisch zwaard van Damocles boven het hoofd van elk van de bedrijven uit deze agrovoedingsketen.