Leermiddelen

Veilig omgaan met mestgassen

Prevent Agri en Fedagrim lanceerden samen een brochure 'Veilig omgaan met mestgassen'. Bij werken met drijfmest komen gevaarlijke gassen vrij. Sommige van die gassen zijn zwaarder dan lucht, waardoor ze in de kelder onder de roosters blijven hangen zelfs wanneer het luik meerdere dagen heeft opengestaan. Bovendien zijn ze vaak geur- en/of kleurloos, waardoor ze moeilijk te detecteren zijn. Maar blootstelling kan heel ernstige gevolgen hebben.  Bij concentraties van blauwzuurgas en waterstofsulfide vanaf een bepaalde drempel is één ademteug zelfs dodelijk. In dat geval komt alle hulp te laat, en is helpen zelfs levensgevaarlijk.

Landbouwers zijn zich onvoldoende bewust van de veiligheidsrisico's en is er weinig aandacht voor mestgassen in het beleid. "Met onze brochure hopen we hier een antwoord op te bieden", stelt Robin De Sutter van Prevent Agri. De brochure bevat zowel algemene thema's als specifieke problemen en oplossingen voor bedrijven met varkens en runderen.

DOWNLOAD BROCHURE »

 

Veilig gebruik van landbouwmachines

Elke Vlaamse land- en tuinbouwer wordt tijdens de uitoefening van zijn job geconfronteerd met een aantal risico’s. Landbouwvoertuigen en machines zorgen elk jaar opnieuw voor heel wat ongevallen, zowel op de openbare weg als op het erf of op het veld. Deze cijfers worden al gauw aanzien als jaarlijkse statistieken, maar achter elk dodelijk of zwaargewond slachtoffer schuilt jammer genoeg steeds een diepmenselijk drama.

Zoals zo vaak gezegd komt een ongeval nooit alleen. Arbeidsongeschiktheid, de mentale naweeën, de schuldvraag en de juridische en financiële afhandeling van een ongeval laten diepe sporen na op sociaal, psychisch en financieel vlak. Meer dan eens komen landbouwbedrijven dan ook deze klap niet meer te boven.

Het spreekt vanzelf dat iedereen dit wil vermijden. Daarom wil de sector met deze brochure enkele raadgevingen meegeven aan uzelf en uw familie, medewerkers of anderen.

DOWNLOAD BROCHURE »

 

Signalisatie op landbouwvoertuigen

Onlangs werden er een aantal aanpassingen in de wetgeving rond signalisatie van landbouwvoertuigen doorgevoerd. Voor ABS, Agoria, Boerenbond, Fedagrim, FWA en Landbouw-Service het sein om samen een praktische handleiding uit te werken om de nieuwe wettelijke regels met betrekking tot de signalisatie van landbouwvoertuigen te verduidelijken.

De brochure is ook nagelezen en goed bevonden door de overheid. Wie dus de brochure nauwgezet volgt, is wettelijk in orde. De overheid ziet toe op de maximale afmetingen van landbouwmachines en op de signalisatie van aanhangwagens, getrokken werktuigen en uitzonderlijk vervoer met grote oogstmachines. Vanaf 1 september 2014 moeten alle gedragen werktuigen ook uitgerust zijn met reflectoren om de veiligheid te verhogen.

DOWNLOAD BROCHURE »

 

Boeken voor diverse opleidingen

Onze Nederlandse zusterorganisatie FEDECOM heeft in samenwerking met Aeres een hele reeks lesmateriaal ontwikkeld voor studenten van technische scholen en landbouwscholen.

Deze boekjes kunnen besteld worden via de website: https://www.acole.nl/product-categorie/tim/

 

brochure veilig omgaan met mestgassen
brochure veilig gebruik van landbouwmachines
brochure signalisatie op landbouwvoertuigen
leermiddelen