Veilig omgaan met mestgassen

Veilig omgaan met mestgassen
Geplaatst op 24/02/2017

Bij de opslag van mest ontstaat er een zuurstofarme omgeving, waardoor er een sterke anaerobe fermentatie door bacteriën kan plaatsvinden. Hierdoor ontstaan er giftige gassen. 

Bij hogere concentraties van deze gassen is vaak al één ademteug voldoende om bedwelmd te raken en daarnaast kunnen sommige zelfs al bij slechts één ademteug de dood veroorzaken.

In de brochure in bijlage vindt u tips om ongevallen te vermijden.

Deel 1

Deel 2