Tersana

Tersana
Geplaatst op 29/03/2018

TERSANA: ondersteunend bodemsaneringsfonds voor garage-, carrosserie- en landbouwmachinebedrijf in Vlaanderen.

Voor garage-, carrosserie- en landbouwmachinebedrijven die kampen met bodemverontreiniging en zich zorgen maken over de kosten voor hun erfopvolgers, is er goed nieuws. Bodembescherming en bodemsanering zijn onder andere noodzakelijke randvoorwaarden om een circulaire economie, waar deze sectoren een belangrijke rol in spelen door het onderhouden en herstellen van voertuigen en machines, mogelijk te maken. Redenen voor Traxio en partners om actie te ondernemen met de Vlaamse milieuoverheid - OVAM. De OVAM wil tegen 2036 alle historische bodemverontreiniging kennen, en de sanering ervan opstarten. Garage-, carrosserie- en landbouwmachinebedrijven zijn daarbij een belangrijke doelgroep. Samen met FEBELCAR, FEDAGRIM en de Bond van de garagisten beroepsverenigingen heeft Traxio zijn schouders gezet onder een Bodemsaneringsorganisatie of -fonds voor de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector. Dit fonds, wat de naam Tersana meekreeg zal, zodra erkend, de door bodemverontreiniging getroffen bedrijven in de sector zowel financeel als met expertise bijstaan. Daarnaast hebben diezelfde federaties ook partnerships aangegaan met bodemsaneringsdeskundigen om een Oriënterend Bodem Onderzoek (OBO) gemakkelijker te maken voor de leden.

De officiële start van voor dit broodnodige fonds wordt gegeven op de ...

Voor het volledige artikel, klik HIER.

Meer info op www.tersana.be.

BRON: perscommuniqué Traxio