Milieu: Bodemsanering

Milieu: Bodemsanering
Geplaatst op 20/09/2018

Artikel 1: Bodemsanering, een verplcihting met veel gezichten.

Bodemonderzoek en, bij een aangetoonde verontreiniging, bodemsanering zijn verplichtigen die heel wat zogenaamde 'risicobedrijven' te beurt vallen. De verplichtingen variëren echter sterk van gewest tot gewest. Om het voor haar leden eenvoudiger te maken heeft Fedagrim (via Traxio) partnerships afgesloten met erkende deskundigen voor de drie gewesten.

Garagehouders, uitbaters van servicestations, carrosseriespecialisten, herstellers van landbouwmachines, ... Volgens de laatste schattingen zijn meer dan 10.000 ondernemingen uit de sectoren die Traxio vertegenwoordigt mogelijk onderworpen aan de verplichtingen betreffende bodemonderzoek en eventueel bodemsanering. Het antwoord verschilt echter van gewest tot gewest omdat milieu een gewestelijke aangelegenheid is. Wat wel identiek is, is dat de uitbating van een garage (werkplaats of carrosserie) door de drie gewesten wordt aanzien als activiteit die bodemverontreiniging kan veroorzaken. ...

Artikel 2: Een saneringsfonds voor 1.000 bedrijven.

Dit fonds, TERSANA genaamd, werd opgericht door Traxio en andere federaties (waaronder Fedagrim) en wordt gesubsidieerd door OVAM. Het zal bedrijven die geconfronteerd worden met bodemverontreiniging financiële steun en professionele begeleiding bieden. 1000 bedrijven kunnen er vanaf 2019 gebruik van maken.

In het Vlaamse Gewest bestaat de wetgeving met betrekking tot de bodemsanering al sinds 1995. Zogenaamde 'risicobedrijven' zoals garages, carrosseriebedrijven, lakwerkplaatsen, onderhouds- en reparatiewerkplaatsen, opslagplaatsen voor geaccidenteerde voertuigen en servicestations moeten elke 20 jaar een oriënterend bodemonderzoek (OBO) uitvoeren (elke 10 jaar voor servicestations en bij opslag van meer dan 25 geaccidenteerde voertuigen) en, zo nodig, saneringswerken laten uitvoeren. Wie nog geen OBO liet uitvoeren, kan van OVAM het verzoek krijgen zich in regel te stellen en beschikt dan over een termijn van 6 maanden. Indien de uitbating dateert van voor 1 juni 2008, moest er al een onderzoek zijn uitgevoerd. Wij nodigen u dan ook uit u in regel te stellen door een beroep te doen op de partners van TRAXIO Services. Als de uitbating dateert van na 1 juni 2008, moet een onderzoek naargelang het geval 6, 10, 12 of 20 jaar na het begin van uitbating worden uitgevoerd.

Hoe eerder u dit doet, hoe groter de kans dat u kunt rekenen op de steun van TERSANA, mocht er zich een bodemverontreiniging hebben voorgedaan. TERSANA is het nieuwe bodemsaneringsfonds dat in Vlaanderen werd opgericht op gezamenlijk initiatief van Traxio, OVAM en andere federaties zoals Febelcar, Fedagrim en de Bond van de GaragistenBeroepsverenigingen. ...

Voor beide artikels, klik HIER.

BRON: Traxio Magazine 09-10/2018