Fedagrim trekt met ketenpartners aan de kar voor oplossingen in het stikstofdossier.

Fedagrim trekt met ketenpartners aan de kar voor oplossingen in het stikstofdossier.
Geplaatst op 24/02/2023

 

 

Op 25 februari 2021 hypothekeerde het stikstofarrest de vergunningverlening voor landbouwbedrijven. Op 23 februari 2022 sloot de Vlaamse Regering een stikstofakkoord. Respectievelijk één en twee jaar na datum is er nog geen perspectief om de nodige stikstofreducties op het terrein te behalen. Een aantal concrete acties kunnen de situatie alvast voor stuk deblokkeren en perspectief bieden aan de sector.

Samen met ABS, BCZ, BFA, Boerenbond en Febev vraagt Fedagrim om de huidige impasse te deblokkeren en concreet werk te maken van onderstaande vragen.

1)     We vragen het beleid om de procedure voor nieuwe technieken op de PAS-lijst te brengen te activeren. Hiervoor moet het Wetenschappelijk comité luchtemissies Veeteelt en het Administratief Team dringend aan de slag. Zij moeten op zijn minst al kunnen starten om hun adviezen uit te werken, zowel voor AEA- als voor PAS-technieken. Ook de gehele procedure om technieken uiteindelijk goed te keuren, moet uitgewerkt en toegepast worden.  

2)     We vragen tevens om innovatie mogelijk te maken door een proefstalregeling uit te werken en regelluwe zones te erkennen. We herhalen hierbij een bijna twee jaar oude oproep van VEMIS die alleen maar urgenter is geworden.

3)     Ten slotte vragen we een oplossing voor natuurlijk geventileerde stalsystemen. De innovatie wordt geremd door het gebrek aan een meetprotocol. Diersoorten zoals melkvee, vleesvee, geiten, schapen hebben hierdoor geen perspectief op nieuwe technieken.

 Lees de volledige brief hier.

(Afbeelding landbouwparlement Fedagrim 2019)