Fedagrim pleit voor meetprotocollen

Fedagrim pleit voor meetprotocollen
Geplaatst op 11/04/2022

 

 

Naar aanleiding van de wake-up call stikstof verscheen onderstaand artikel:

 

Fedagrim, de Belgische Federatie van de Toeleveranciers van machines, gebouwen en uitrustingen voor de Landbouw en voor de Groenvoorzieningen vzw, vraagt dat er dringend een wetenschappelijk comité en bijhorende meetprotocollen moeten komen. Veel landbouwers kunnen immers geen emissiearme staltechnieken toepassen.

Fedagrim stelt vast dat het de dag van vandaag niet evident is om innovatieve stikstofarme staltechnieken op de PAS-lijst te krijgen. “Op dit moment is er geen wetenschappelijk comité, dat die technieken kan goedkeuren”, zegt Hans Verstreken, coördinator bij Fedagrim. “We hebben gehoord dat het wetenschappelijk comité er ten vroegste pas tegen 2023 zou komen, maar dat is veel te laat. Want als je dan een stal wil beginnen uitmeten, heb je een zomer en wintermeting nodig. Dan ben je ook weer een jaar verder. Stel dat we drogere stallen hebben, dan stoten die dan niet minder ammoniak uit. Ik hoop ook dat dat goed afloopt.”

Mestvergisting

Fedagrim geeft nog een ander voorbeeld waarom die protocollen zo belangrijk zijn. “We hebben iemand die bezig is met vergisting van mest”, zegt Verstreken. “Die kan zijn systeem niet goedgekeurd krijgen omdat hij het niet kan meten. Er is nog steeds niet afgesproken hoe we nu juist gaan meten. We hebben dringend nood aan meetprotocollen. Stel dat je dat erkend wil krijgen bij de overheid, dan zit je met een groot probleem.” Maar voor Fedagrim zijn die meetprotocollen nog niet voldoende. “Stel dat je die meetprotocollen hebt, dan kan de stalbouwer de plannen nog steeds niet realiseren, laat staan laten meten”, zegt Verstreken. “Want hij krijgt geen vergunning. Want zijn techniek is nog niet goedgekeurd. Je kan geen proefinstallatie zetten waar dan volcontinu gemeten wordt hoeveel ammoniak die stal zou uitstoten. Om dan achteraf te zeggen; als je maatregel X, Y en Z samen toepast, dan heb je zulke reductie.”

Ban op innovatie

Volgens Fedagrim ontbreekt er in Vlaanderen een innovatieve regeling die innovatieve projecten helpt. “Er wordt in Vlaanderen een ban gelegd op innovatie. Dat is jammer. We pleiten om in Vlaanderen steeds een baken te zijn van kennis en innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Als de politiek het vertikt om daarvoor een kader te scheppen, dan loopt alle ondernemingszin vast. En dat vind ik spijtig. Je gaat de innovatie lam leggen. In Nederland zijn er wel spelers die kunnen innoveren. In Vlaanderen heb je sterke Vlaamse bedrijven met een  familiaal aandeelouderschap die helemaal worden lam gelegd. Dat zou ons veel pijn doen.”

Sterk beleid

Fedagrim zou graag in debat gaan met de politiek. “We hebben nood aan mensen die een beleid maken”, zegt Hans Verstreken. “Spreek ons aan. We willen weer vooruitgang boeken. We zien dat er geen zin en impuls is bij de politiek om dat beleid te maken. Landbouw heeft dringend nood aan een perspectief. Er is al een jaar lang onzekerheid. Niemand durft nog iets te ondernemen. We zien dat bij onze leden de laatste projecten qua stallenbouw afgerond worden. Op dit moment begint de leegte voor de landbouwers. Sommige landbouwers kijken wel of ze kunnen diversifiëren naar andere sectoren, maar op dit ogenblik is er binnen de landbouw niets mogelijk. Sommige stalbouwers wijken noodgedwongen naar de industrie uit, wat natuurlijk heel jammer is. Bij andere leden is 40 procent tijdelijk werkloos. Dat is ook een groot probleem.” Fedagrim ziet dat stallenbouwers ook meer en meer omzet creëren in andere sectoren, zoals in de industriebouw. Dat is ook een groot probleem.”

 

Uitgegeven door Agrio:

https://www.pluimveeweb.nl/artikel/464744-we-hebben-dringend-nood-aan-meetprotocollen-voor-stikstof/

https://www.pigbusiness.nl/artikel/464744-we-hebben-dringend-nood-aan-me...

Podcast:

https://www.youtube.com/watch?v=dvHbfn15MNE&t=1s

 

Matthias Vanheerentals

Freelance-journalist