Fedagrim advies repair index.

Fedagrim advies repair index.
Geplaatst op 13/12/2022

 

 

Op 13 september 2022 lanceerde onze federale minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal Zakia Khattabi haar ontwerpvoorstel voor een repair- en duurzaamheidsindex. Fedagrim, Federatie van de Belgische Toeleveranciers van machines, gebouwen en uitrustingen voor de Landbouw en voor de Groenvoorzieningen vzw, analyseerde dit voorstel en kwam tot een aantal conclusies. De leden van Fedagrim zijn in grote mate gericht op professionele gebruikers en kunnen zich dan ook makkelijk terugvinden in deze conclusies. Fedagrim heeft deze opmerkingen ook bezorgd aan het kabinet en wacht nu af welke bemerkingen er nog meegenomen worden in het uiteindelijke wetsontwerp.

Lees alle bemerkingen.