Werking

Mission statement

Fedagrim, de Belgische Federatie van de Toeleveranciers van machines, gebouwen en uitrustingen en aanverwante diensten voor de Landbouw en voor de Groenvoorzieningen vzw,  is een vereniging die zowel de fabrikanten, nationale invoerders en regionale invoerders van tractoren, landbouwmachines, en tuin-, park-, en bosmateriaal als de stallenbouwers en stalinrichters in België groepeert.

Concreet vertaalt zich dit in de uitvoering van volgende activiteiten:

* deelnemen op actieve wijze aan het overleg met de Vlaamse en Waalse overheid rond die materies die betrekking hebben op de activiteiten van haar leden;

* optreden als woordvoerder van de landbouw- en tuinuitrustingssector;

* verspreiden van doelgerichte informatie aan de laden op een snelle en efficiënte manier;

* bijeenroepen van werkgroepen waarin de leden in onderling overleg de standpunten uitwerken. Als lid bepaalt u mee welke dossiers verdedigd moeten worden;

* aanleveren van juridisch en sociaal advies. De federatie verstrekt eveneens gepersonaliseerd advies, waarbij de vertrouwelijkheid strikt gewaarborgd wordt;

* organiseren van de internationale landbouwbeurs Agribex, Demo Groen, Graslanddemo en PotatoEurope in België (2021 Nederland, 2022 Duitsland, 2023 België, 2024 Frankrijk, )

* opvolgen van de marktevoluties in de sector, via verkoopsstatistieken, conjunctuurevoluties en marktappreciaties 

Werking

Organisatiestructuur

Alle leden van de Federatie zijn lid van de Algemene Vergadering. De leden verkiezen in hun midden de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter.

De dagelijkse werking van de vereniging wordt verzorgd door het secretariaat onder leiding van een secretaris-generaal.

Lijst van:

- de leden van de Raad van Bestuur,

- de sectoriële groepen

- het secretariaat

Interprofessionele samenwerking

Fedagrim werkt op een vlotte manier samen met de groep constructuers van AGORIA die ondermeer instaat voor de vertegenwoordiging van de constructeurs binnen CEMA, vereniging van de Europese Constructeurs van Landbouwmachines.

Voor een aantal diensten (zoals juridisch en sociaal advies) doet Fedagrim beroep op de expertise van TRAXIO.