Lidmaatschap

Lidmaatschap

5 redenen om lid te worden bij Fedagrim:

  • We verdedigen uw belangen via lobby bij alle overheden
  • U ontvangt alle vakinformatie
  • U heeft een stem in de Sectoriële groepen van Fedagrim
  • U kan beroep doen op juridisch en sociaal advies
  • U geniet van een voordeeltarief bij deelname aan Agribex

Tenslotte kan u door deel uit te maken van de federatie, uw eigen netwerk van collega's uitbreiden. Concurrenten worden zo collega's met dezelfde bekommernissen en doelstellingen.

Ledenbijdrage

Elke verbintenis veronderstelt rechten en plichten. Zo ook het lidmaatschap van Fedagrim. De ondernemeing verbindt zich ertoe de statuten van de Federatie na te leven en in haar werkingskosten te delen door de betaling van een jaarlijkse bijdrage.

Lidmaatschapsformulier

Download hier uw aanvraagformulier:

  • Document 1: Dealers
  • Document 2: Fabrikanten en invoerders van landbouwmachines en machines voor tuin en groene zones, stallenbouwers, leveranciers van uitrustingen voor de veeteelt

 

Meer info?

Fedagrim vzw

Michel Christiaens

Secretaris generaal

Jules Bordetlaan 164 b 4 

B-1140 Brussel

tel: 0032/2/262.06.00

fax: 0032/2/262.04.02

info@fedagrim.be