Diensten voor de dealers

 

Fedagrim ontwikkelde volgende diensten ter ondersteuning van de dealers bij hun dagelijkse activiteiten.
Hieronder vindt u een overzicht van de diensten aangeboden door de federatie.

VERTEGENWOORDIGING EN BELANGENVERDEDIGING

De federatie verdedigt de belangen van haar leden t.o.v. verschillende instanties

- Vertegenwoordiging op Europees vlak: EGMF (European Garden Machinery Industry Federation) en CLIMMAR (Centre de liason international de marchands de machines agricoles et des réparateurs) (CLIMMAR-Congres)
- Vertegenwoordiging op federaal en regionaal vlak: de ministeriële kabinetten en openbare diensten, de vakbonden (sociale onderhandelingen met de verschillende paritiaire comités), de onderzoekscentra, de opleidingscentra, de beroepsfederaties en de pers.

Om hun belangen te vertegenwoordigen hebben de leden van de groep "Distributie" een voorzitter en een vice-voorzitter gekozen.
- Joost Merckx (links op de foto): Voorzitter (zaakvoerder van MERCKX MACHINES)
- Jos Lowette (rechts op de foto): Vice-voorzitter (zaakvoerder van LOWETTE AGROTECHNICS)

DSI

Er werd een tevredenheidsenquête gehouden onder de dealers om de relatie met zijn tractorleverancier te evalueren. De resultaten werden op Belgisch en Europees niveau verzameld en doorgespeeld aan de verschillende partners.

 

SECTORIËLE INFORMATIE

- Bedrijfsbezoeken en thematische vergaderingen

- Standaard documenten (algemene verkoopsvoorwaarden, ...)

- Statistieken betreffende de distributiesector in België en in Europa

  • Financiële ratio's
  • jaarrekeningen
  • productiviteit in de werkplaats

- Verzenden via mail en via post van doelgerichte informatie:

  • Verschillende markttendensen: markt van de aardappelen, granen, melk, varkensvlees, eieren en energie
  • Thematische brochures
  • Actuele juridische, sociale, technische en milieu-onderwerpen via het maandelijkse infobulletin en Federauto Magazine

 

 

VERMELDING VAN JOBAANBIEDINGEN OP AGROJOBS.BE / GARDENJOBS.BE

Vermelding van jobaanbiedingen uit de sector. Elk lid kan gratis jobaanbiedingen op de website plaatsen.

Elke geïnteresseerde kandidaat kan via de website zijn gegevens (adres en Curriculum vitae) rechtstreeks naar de betrokken firma sturen.

De federatie ontvangt geen enkele informatie betreffende de potentiële kandidaten.

Fedagrim zorgt voor de promotie van de jobaanbiedingen tijdens verschillende evenementen binnen de sector. 

Niet-leden kunnen ook gebruik maken van deze dienst mits betaling van 50€/vacature.

 

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Analyse van de kostprijs van arbeid (ter waarde van 450€)

Een externe consultant voert een analyse uit van de rendabiliteit van de werkplaats op basis van de gegevens van de firma. De consultant analyseert samen met het bedrijf de resultaten inzake de kostprijs van arbeid en de verdeling van de verschillende uitgaveposten.

 Opvolging en overdracht van familiale bedrijven (ter waarde van 600€)

Uitvoeren van een gratis juridische en fiscale quick-scan voor de leden in samenwerking met KPMG

 Studiedienst

U kan op de federatie beroep doen voor vragen betreffende de volgende onderwerpen:
- Vorming (toegang tot het beroep, toepassing CAO-opleidingen, opleidngscheques, opleidingen voor zelfstandigen en bedrijfsleiders, managementopleidingen en handelaarsplaten)
- Juridische zaken (handelrecht, BTW, garantieregelingen, EU-wetgeving, contracten en schuldvorderingen);
- Technische zaken en homologatie (opvolging technische regelgeving, opvolging van instructienota's betreffende de technische keuring);
- Milieuzaken (milieuvergunning, afvalbeheer, bodemsanering, EU-reglementering);
- Zaken i.v.m. sociaal recht (toepassing CAO's, verzoeningen paritair comité, arbeidscontracten, brugpensioen, tijdskrediet, ontslagregeling, arbeidsduur, arbeidsreglement, vakantiegeld, lonen en barema's, economische werkloosheid, eindejaarspremie en RSZ-verminderingen)

Dienst recuperatie van openstaande facturen via Federauto

Gratis: De studiedienst stuurt een ingebrekestelling voor alle recente niet betwiste facturen die na meerdere herinneringen nog steeds niet betaald werden.
Betalend: Mogelijkheid om het dossier door te sturen naar een gespecialiseerd advocaat.

 

ONTMOETING MET ANDERE LEDEN

Meerdere ontmoetingen per jaar: Algemene Vergadering, thematische vergaderingen, nieuwjaarsdiner, officiële inhuldiging Agribex, ...

Uitwisseling van professionele ervaringen met de andere dealers

 

 

 

 

agrojobs.be
voorzitter en vice voorzitter groep "Distributie"
resultaten DSI
bezoek aan een dealer
Productiviteit in de werkplaats
agrojobs.be
gardenjobs.be
kostprijs in de werkplaats
overdracht van de firma
vergadering groep "Distributie"