Tevredenheidsindex dealers: resultaten 2015

Tevredenheidsindex dealers: resultaten 2015
Geplaatst op 07/10/2015

Enquête betreffende de tevredenheid van de dealers.

Voor de 2de maal op rij verstuurde Fedagrim een tevredenheidsenquête aan alle tractordealers in België op basis van de bedrijvenlijst die we ontvingen van de tractorinvoerders.

Met deze enquête willen we ons een beeld vormen van wat de dealers vinden van hun samenwerking met hun tractorleverancier(s) om zo de kwaliteit te kunnen verbeteren. Deze vragenlijst bestaat uit 56 vragen opgedeeld in 13 categoriën.

De ontvangen antwoorden vertegenwoordigen 22% van het totaal aantal verkochte tractoren in 2014. M.a.w. deze antwoorden geven de mening weer van meer dan 1/5 van de markt inzake de distributie van tractoren.

De enquëte werd afgesloten in juni 2015 en de globale resultaten worden in de brochure in bijlage bekend gemaakt.

BROCHURE