Landbouwsector trekt terug aan in aanloop naar Agribex

Landbouwsector trekt terug aan in aanloop naar Agribex
Geplaatst op 03/08/2017

Van 5 tot 10 december later dit jaar vindt op de Heizel editie 70 plaats van de grootste land- en tuinbouwbeurs van het land: Agribex. Omdat de crisissfeer in bepaalde sectoren de laatst jaren nooit ver weg was, stelde orgaisator Fedagrim aan Crelan de vraag om zich te wagen aan een conjuncturele voorspelling: hoe groot zal de appetijt van landbouwers zijn om zich te laten verleiden door de blinkende machines, uitgestald in de Heizelpaleizen? Met andere woorden: wat zijn de marktvooruitzichten?

"Uiteraard hebben we bij Crelan geen glazen bol", zo dekte Wim Vrancken, verantwoordelijke Agri, zich meeteen in. "Bovendien speelt het spel van vraag en aanbod op de landbouwmarkten heel sterk, waardoor een heel klein verschil tussen beide voor grote prijsschommelingen kan zorgen. En met onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de Russische importban er één was, kunnen we uiteraard al helemaal geen rekening houden. Toch stellen we vast dat de markten heel wat positieve signalen uitzenden."

Per sector klinkt de Crelan-analyse als volgt. In de melkveehouderij is het melkprijsherstel onmiskenbaar. Dat herstel kwam er niet zozeer door een enorme groei aan de vraagzijde, maar vooral door een beperking aan de aanbodzijde. De stabiele grondstoffenmarkt komt de rendabiliteit ten goede, wat zich vertaalt in een herstel van de liquiditeiten, aldus Franken. Wat de vleesveehouderij ...

Voor het volledige artikel, klik HIER.

BRON: Traxio Magazine juli/augustus 2017