I love my greentechjob

I love my greentechjob
Geplaatst op 12/06/2017

In deze rubriek willen we weg van de trend om te klagen dat het in de tuin- & parksector altijd kommer en kwel moet zijn, dat we geen personeel vinden of dat mensen die bij ons zijn opgeleid naar andere sectoren gaan. In dit artikel stellen we u iemand voor die de brug legt tussen wat de mechanisatieberijven op vlak van landbouw- en groentechniek in België nodig hebben en het aanbod en de kracht van een federatie. Stokpaardje van de dame in kwestie is het contact tussen de bedrijfswereld en het onderwijs leggen en versterken.

GreenTechpower: 'Delphine, wat houdt je job precies in?'

Delphine de Theux: 'Ik werk sinds 4 jaar als coördinator bij Fedagrim. Mijn job is het ontwikkelen van de diensten van de federatie in functie van de noden en vragen van de dealers van tuin- en parkmaterieel.'

Een deel bestaat eruit om de leden te informeren. Daarvoor organiseren wij themagerichte vergaderingen en bedrijfsbezoeken. Ik analyseer en verdeel financiële en structurele statistieken van de sector onder de leden. (bv. omzetcijfers, resultaten van enquêtes, aantal voltijds tewerkgestelden in een dealerconcessie, ...). In ieder geval is het voor de leden interessant om de situatie van andere concessies in de sector te kennen en de bedrijfsvoering te kunnen vergelijken om bij te sturen waar nodig. Met de hulp van een consulent bezoek ik regelmatig mechanisatiebedrijven die de kostprijs van een werkuur willen anlayseren met de bedoeling hun kosten beter te beheersen. Ik antwoord eveneens op de vragen die gelinkt zijn aan de activiteit van de leden. Als de vragen specifieker zijn op juridisch vlak, technisch, milieu, sociale wetgeving of op vlak van opleiding, dan geef ik die door naar onze studiedienst. Als gevolg van de talrijke vragen verbonden aan juridische documenten en voorwaarden om toe te passen tijdens een verkoop of verhuur, hebben wij met onze juridische consulent type documenten opgesteld waarover de leden kunnen beschikken via het ledengedeelte van de site bij Fedagrim. Enkele voorbeelden zijn: werkbonnen, verhuurcontracten, verkoopcontracten, ....

Tot slot om de ondernemingen te helpen om geschoold personeel te vinden (een probleem in onze sector), hebben wij de site www.agrojobs.be gelanceerd, waarop leden en niet-leden (tegen betaling) werkaanbiedingen kunnen plaatsen. Wij voeren promotie voor deze openstaande vacatures op ...

Voor het volledige artikel, klik HIER.

BRON: GreenTechPower juni 2017