Fedagrim nieuws

Fedagrim nieuws
Geplaatst op 12/06/2017

Agribex van 5 tot 10 december: wedstrijd voor tuinbouwscholen.

Op Agribex wordt door iedere deelsector een thema-eiland gebouwd. Zo bouwt de tuinsector het Garden Passion-eiland met de bedoeling er dagelijks een specifieke doelgroep uit te nodigen bv. groendiensten, tuinaannemers, sportveldbeheerders, enz... Inhoudelijk zal het dit jaar vooral gaan om niet -hemische onkruidbestrijding in de stad.

De afdeling tuin- & parktechniek zal op Agribex opnieuw in Paleis 8 worden ondergebracht. Het parcours in de hall en de indeling zelf zullen worden hertekend net als het thema-eiland Garden Passion.

Naar aanleiding daarvan organiseert groep 3 van Fedagrim, de groep Tuin & Groene Zones, een wedstrijd voor tuinbouwscholen.

De opdracht bij de wedstrijd, die vanaf nu loopt, is de volgende:

1. Een tuin uittekenen met een oppervlakte van ongeveer 10 bij 7.5m. Deze tuin moet later de inkleding van het thema-eiland Garden Passion vormen. Deze tuin moet enerzijds de nieuwste trends op vlak van tuinontwerp omvatten en anderzijds rekening houden met het feit dat een deel van de tuin gebruikt moet kunnen worden als onthaalruimte van het thema-eiland.

2. Uit de inzendingen en voorstellen zal een ontwerp gekozen worden dat het best aansluit bij de opdracht en de inkleding ervan op Agribex.

3. Het winnende ontwerp moet door de school op Agribex uitgevoerd worden. Hiervoor stelt Fedagrim een budget van 2000 Euro ter beschikking.

De winnende school kan rekenen op:

1. Een aantal permanente toegangstickets voor Agribex voor de klas die het ontwerp uitvoert.

2. De mogelijkheid om op de professionele dag met de leerlingen aanwezig te zijn op het thema-eiland en zo de school te promoten.

3. Bovendien krijgt de school gedurende 1 jaar een machine in bruikleen van de volgende firma's: Eliet, Etesia, Packo Green, Van der Haeghe en dat volgens de behoeftes van de school.

De voorziene timing is de volgende:

1. De uiterste datum voor het indienen van het plan: 29 september 2017.

2. De winnaar wordt bekendgemaakt rond 15 oktober 2017.

3. De tuin moet worden opgebouwd tussen 1 en 4 december.

Analyse werkplaatsen mechanisatiebedrijven.

--> kostprijsberekening voor concessiehouders

Nieuwe wetgeving rond PVB voor voertuigen van speciale constructie

--> Vademecum voor voertuigen van speciale constructie

Infosessie over risico's van pesticiden en marketing van de angst

--> infosessie door professor Alfred Bernard

Voor het volledige artikel, klik HIER

BRON: GreenTechPower juni 2017